Category: News

  • ครั้งแรกในไทย! “Livinginsider Awards 2023”

    ครั้งแรกในไทย! “Livinginsider Awards 2023”

    ครั้งแรกในไทย! “Livinginsider Awards 2023”งานประกาศรางวัล เชิดชูยกย่องผู้ประกอบการ และนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ ผู้สร้างสรรค์ผลงานยอดเยี่ยม กว่า 22 รางวัล Livinginsider มาร์เก็ตเพลสหนึ่งในแพลตฟอร์มมาแรงที่สุดของประเทศไทย จัดงานประกาศรางวัล Livinginsider Awards 2023 ครั้งแรกอย่างยิ่งใหญ่ เพื่อเป็นการเชิดชูผลงานผู้ประกอบการ และนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ ผู้เป็นฟันเฟืองสำคัญ ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจอสังหาริมทรัพย์ของประเทศไทย เพราะเราเชื่อว่า บ้าน คือ จุดเริ่มต้นที่สำคัญที่สุดของชีวิต กว่า 8 ปีที่ผ่านมา เราได้ช่วยให้ใครหลายๆ คน ค้นพบ “บ้านดีๆ เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นของชีวิตดีๆ” ปัจจุบัน Livinginsider เป็นส่วนหนึ่งของกลไกตลาดอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทย เพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพวงการอสังหาริมทรัพย์ของประเทศไทยในปีนี้  นายภูวนัย ภัทรโภคิณ ประธานกรรมการเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ลิฟวิ่ง อินไซเดอร์ จำกัด กล่าวถึง Livinginsider Data Insight 2023 ตลาดอสังหาริมทรัพย์ไทย โดยให้ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ อ้างอิงจากข้อมูล ผู้ใช้งาน บนแพลตฟอร์ม Livinginsider.com ว่า พฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป หลังเกิดวิกฤตการโควิด 19 ซึ่งจากข้อมูลในปี 2018-2019 มีการค้นหา บ้าน อัตราร้อยละ 23  คอนโด ร้อยละ 77 ในส่วนของการค้นหาเช่า-ซื้อนั้น มีค้นหาการเช่าอยู่ที่อัตราร้อยละ 66 และค้นหาการซื้อ ร้อยละ 34 ขณะที่หลังวิกฤติการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 พบว่าการค้นหา บ้าน อัตราร้อยละ 67 คอนโด ร้อยละ 33 ด้านการค้นหาเช่า-ซื้อ มีค้นหาการเช่าอยู่ที่อัตราร้อยละ 82 และค้นหาการซื้อ ร้อยละ 18 โดยเมื่อเจาะลึกรายละเอียดลงไป พฤติกรรมผู้บริโภคมีความสนใจทำเลมากขึ้น เมื่อดูข้อมูลแล้วพบว่า ทำเลที่มี การค้นหาบ้านมากที่สุด ได้แก่ พัฒนาการ ศรีนครินทร์ กรุงเทพกรีฑา ส่วนทำเลที่มีการค้นหาคอนโดมากที่สุด ได้แก่ ทำเล สุขุมวิทตอนกลาง-อโศก ทองหล่อ เอกมัย  ในด้านของภาพรวมต่างจังหวัด ทำเลที่มีการค้นหามากที่สุด ได้แก่ ชลบุรี พัทยา ศรีราชา และระยอง นอกจากนั้นแล้วยังเอ่ยถึง เทรนด์อสังหาฯ ที่น่าจับตามองหลังเกิดเหตุการณ์โควิด 19 แบ่งเป็น 4 ประเด็น ดังนี้ ประเด็นที่ 1 คอนโดเลี้ยงสัตว์ จากการเก็บข้อมูลสถิติของผู้ใช้งานบนแพลตฟอร์ม พบว่าตัวเลขการค้นหาในปี 2022 สูงขึ้นจากปี 2021 เพิ่มขึ้น 345 เปอร์เซ็นต์ ประเด็นที่ 2 การเช่าระยะสั้น เนื่องจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจท่องเที่ยวไทย ทำให้มีกลุ่มนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าประเทศมากขึ้น ส่งผลให้มีอัตราการค้นหา การเช่าระยะสั้นเพิ่มขึ้นด้วย ประเด็นที่ 3 การค้นหารูปแบบไลฟ์สไตล์ เมื่อการคมนาคมในเมืองมีการขยายตัว และสะดวกต่อการเดินทางมากขึ้น…